TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE
a site-ului www.garminplus.md

Informatiile prezentate de catre GARMINPLUS SRL, prin intermediul acestui website, sunt destinate exclusiv informării clienților săi.

GARMINPLUS SRL, cu sediul în strada Muncesti 121A, Republica Moldova, în calitate de proprietar al acestui website, depune eforturi Aconsiderabile pentru actualizarea acestuia, dar nu îsi asumă responsabilitatea și nu garantează în ceea ce priveste acuratețea și corectitudinea informațiilor furnizate.

Toate materialele de pe acest website sunt proprietatea GARMINPLUS SRL., reproducerea, stocarea, ori transmiterea unor părți ori a întregului conținut al acestora, fără acordul prealabil al proprietarului, este interzisă.

Toate Ofertele afișate pe acest site sunt valabile în limita stocului existent. Toate prețurile se referă la vânzarea la cutie, respectiv carton, exclusiv taxele aferente. Toate prețurile expuse sunt prezentate cu TVA inclus, informațiile despre articole și prețuri sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar.

GARMINPLUS SRL, își rezervă dreptul de a adăuga, modifica, ori șterge, în tot sau în parte informațiile prin intermediul acestui website, fără vreun avertisment prealabil. De asemenea, proprietarul își rezervă dreptul de a închide temporar sau definitiv, total ori parțial acest website, fără nici o obligație de notificare prealabilă.

GARMINPLUS SRL nu își asumă raspunderea pentru conținutul oricăror terțe website-uri către care există conexiuni hipertext și nu răspunde sau garantează pentru informațiile conținute în asemenea site-uri.

În condițiile accesării altor website-uri, indiferent ca acestea aparținând GARMINPLUS SRL, ori unor terțe părți, vă rugăm să accesați și verificați mențiunile legale ale acestora, pentru a nu vă expune la încălcări ale drepturilor de autor, sau ale altor drepturi conexe.

Orice utilizator care vizitează acest website și care oferă date cu caracter personal, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal de către GARMINPLUS SRL, în conformitate cu dispozițiile Legii133/08.07.2011, privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și a oricăror reglementări viitoare.

Prin accesarea acestui website, dumneavoastră vă exprimați acordul cu privire la acceptarea în totalitate a condițiilor prevăzute în cuprinsul acestor mențiuni legale, utilizarea acestui website făcându-se pe riscul utilizatorului.

Orice conflict apărut între website-ul GARMINPLUS SRL și utilizatori, cu privire la accesul, ori utilizarea acestuia, va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată competente din municipiul Chișinău, legea aplicabilă fiind legea R. Moldova.